Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

Натура 2000
21.05.2021
21 май - Ден на Натура 2000 в Поморийската лагуна
Тази година имаме удоволствието да празнуваме Деня на Натура 2000 с учениците от 3 училища от Община Поморие, които ще посетят лагуната и ще се запознаят отблизо с нейните обитатели (НУ „Константин Величков" – с. Габерово, ОУ "Христо Ботев“ – с. Горица и ОУ "Св.св.Кирил и Методий" – с. Порой). Едночасовата програма на брега на Поморийско езеро ще включва беседа за лагуната, наблюдения на птици и кратка викторина с награди за децата.
 
Детайли
фламинги в колонията
16.05.2021
Розово фламинго сред колонията на гривестите рибарки
Редки гости посетиха тези дни колонията на гривести рибарки в Поморийско езеро. 23 птици от вида розово фламинго изненадаха нашите орнитолози, които провеждат редовния мониторинг на колонията. Фламингите си почиваха на острова пред Музея на солта, който е изграден с помощта на доброволци на "Зелени Балкани". Внасяйки колорит и красота, птиците от своя страна са се възползвали от спокойствието и тишината в района на лагуната.
Детайли
миграция
24.04.2021
Пролет в езерото
Пролетта дойде на Поморийско езеро и с нея започнаха и интересните наблюдения в така ценната солена лагуна. Наред със засилената миграция на хиляди птици, придвижващи се на север към гнездовите си местообитания, започна и гнездовия сезон в езерото. Брачни игри, заемане на територия, вече мътещи птици и много песни – това представлява пролетната картина тук.
Детайли
гривеста рибарка
19.04.2021
Пътешествията на гривестите рибарки
С настъпването на пролетта продължава активната миграция и гривестите рибарки в Поморийско езеро се увеличават. Числеността на почиващите и хранещи се гривести рибарки варира значително в момента – от 30 до 200 индивида. През последната седмица сред множеството рибарки имахме шанса да видим и такива, маркирани в местната колония.
Детайли
Лиляна
07.04.2021
БФБ финансира дипломен проект за Поморийско езеро
Българска фондация Биоразнообразие финансира шест млади учени, чиито дипломни проекти ще бъдат подкрепени с до 1000 лв. Сред предложенията има теми, свързани с ефекта на климатичните промени върху конкретни видове и местообитания, както и такива изследващи екосистемните услуги в градска среда и токсичността на нефтените съединения.
Детайли
посещение
05.10.2020
Учебно посещение на експерти от Турция на Поморийско езеро
На 4 октомври се проведе обучително посещение за експерти от Турция на Поморийско езеро. Посещението беше в рамките на проект Eagles Beyond Borders № CB005.2.12.108, финансиран от програма Interreg-IPA CBC Bulgaria – Turkey и изпълняван от сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково и Association of Back to Nature – Турция. Организирано бе с цел запознаване представители на турските институции и НПО със защитените зони от НАТУРА 2000 и българския опит в опазване на царския орел и биоразнообразието като цяло.
Детайли
фламинго
01.10.2020
Фламинго и в Поморийско езеро
Орнитологичният мониторинг на Поморийско езеро тази година се провежда в рамките на проект „Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро“.
Първата есенна обиколка на лагуната бе проведена в края на септември. Екипът на Зелени Балкани направи пълен обход на пясъчната коса, езерото, солниците и басейните, разположени от западната страна на пътя Поморие – Ахелой. 
Детайли