Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

мониторинг
24.08.2022
Хидробиоогичен мониторинг в езерото
Днес експерти на БФБ проведоха физико-химичен мониторинг в Поморийско езеро. Това е необходимо за да бъде установено състоянието на екосистематата и ефектът от консервационните мерки, които се извършват в рамките на проекта. 
Детайли
ribarki
11.07.2022
Птиците на Поморийско езеро през юли - вече се усещат признаците на есенна миграция
По време на орнитологичния мониторинг, който екип на Зелени Балкани осъществява в Поморийско езеро в рамките на проект "Живот за Поморийската лагуна" бяха наблюдаване десетки гнездещи вида, но се забелязваха и първите признаци на идващата есенна миграция. 
Детайли
остров
10.07.2022
Подобряване на условията за гнездене на водолюбиви птици в Поморийската лагуна
При проведената в края на миналото лято природозащитна бригада в Поморийско езеро, доброволци и служители на сдружението работиха по възстановяването на острови и платформи, които са основни гнездови местообитания на птиците. Благодарение на тези усилия тази година отбелязваме значително подобряване на условията в защитената територия. 
Детайли
Натура ден
26.05.2022
СЛЪНЧЕВО С МНОГО ПТИЦИ НА ДЕНЯ НА НАТУРА 2000 В ПОМОРИЙСКO ЕЗЕРО
Хубавото време и възможността за близки срещи с птиците на Поморийско езеро събраха пред Посетителския център повече от 60 човека – възрастни, семейства с деца, туристи. Българска фондация Биоразнообразие и Зелени Балкани със съдействието на Община Поморие организираха специален празник
Детайли
Ден на Натура 2000
16.05.2022
21 май 2022 – ДЕН НА НАТУРА 2000 В ПОМОРИЙСКO ЕЗЕРО
От няколко години на 21 май цяла Европа отбелязва Денят на Натура 2000 и затова и ние отново организираме специален празник в Поморие на брега на Поморийското езеро. Тази година програма LIFE, която финансира повече от 20 екологични проекта в България, включително и за Поморийско езеро (Живот за Поморийската лагуна) ще отбележи 30 години от създаването си, затова ще посветим празника на тази годишнина #LIFEis30. 
 
Детайли
лебеди с малките
10.05.2022
Гнездовият сезон в Поморийската лагуна е в разгара си
По време на редовно провеждания мониторинг на птиците на Поморийско езеро екипът ни отчете, че гнездови сезон 2022 е в разгара си! Характерните и емблематични за лагуната видове – саблеклюн, кокилобегач, гривеста рибарка, ням лебед и др. – са вече тук и са заели колониите и гнездата си, някои от тях мътят снесените си яйца, а при други са се излюпили първите малки. Двете двойки неми лебеди, например, бяха забелязани със съответно осем и пет малки, което е по-голям успех от миналата година, когато повечето им яйца бяха изядени от хищници. 
 
Детайли
Конференция
03.05.2022
Живот за Поморийската лагуна на 4-та конференция за Адриатическия миграционен път
От 25 до 29 април 2022 г., в Задар, Хърватия се проведе 4-та конференция за Адриатическия миграционен път на птиците, която събра природозащитници от цяла Европа - 73 участници, които обмениха идеи, представиха данни, обсъдиха заплахите и вариантите за намиране на решения. Сред участниците беше и екип на Зелени Балкани, който представи проекта "Живот за Поморийската лагуна" и работата ни за опазването ѝ.
Детайли