Новини

колония
Авг. 21, 2021
Очаквайте скоро Природозащитната бригада "Поморийско езеро 2021"
Традиционната консервационна бригада на Зелени Балкани в района на Поморийско езеро тази година ще се проведе от 1-ви до 6-ти септември като част от проект Живот за Поморийската лагуна, в който „Зелени Балкани“ си партнира с М-Поморийски солници ЕООД, Българска Фондация Биоразнообразие и биологична станция Тур дьо Валат, Франция.
Детайли
гривести рибарки
Юли 26, 2021
Тихата лагуна – какво заплашва гнездящите птици в Поморийско езеро
Поморийско езеро е символът на град Поморие, а разнообразието от птици е най-голямото му богатство, наред с лечебната кал и морската сол – създаващи един цялостен взаимосвързан комплекс. Тук са установени 57 вида гнездящи птици, сред които емблематичните за езерото гривести, речни и малки рибарки; саблеклюните, кокилобегачите и други. Колонията от гривести рибарки, която гнезди върху изградените и поддържани от доброволците на СНЦ „Зелени Балкани” изкуствени острови, наброява над 1500 двойки и е най-голямата на Балканския полуостров и сред най-впечатляващите в Европа.
Детайли
Натура 2000
Май 21, 2021
21 май - Ден на Натура 2000 в Поморийската лагуна
Тази година имаме удоволствието да празнуваме Деня на Натура 2000 с учениците от 3 училища от Община Поморие, които ще посетят лагуната и ще се запознаят отблизо с нейните обитатели (НУ „Константин Величков" – с. Габерово, ОУ "Христо Ботев“ – с. Горица и ОУ "Св.св.Кирил и Методий" – с. Порой). Едночасовата програма на брега на Поморийско езеро ще включва беседа за лагуната, наблюдения на птици и кратка викторина с награди за децата.
 
Детайли
фламинги в колонията
Май 16, 2021
Розово фламинго сред колонията на гривестите рибарки
Редки гости посетиха тези дни колонията на гривести рибарки в Поморийско езеро. 23 птици от вида розово фламинго изненадаха нашите орнитолози, които провеждат редовния мониторинг на колонията. Фламингите си почиваха на острова пред Музея на солта, който е изграден с помощта на доброволци на "Зелени Балкани". Внасяйки колорит и красота, птиците от своя страна са се възползвали от спокойствието и тишината в района на лагуната.
Детайли
миграция
Апр. 24, 2021
Пролет в езерото
Пролетта дойде на Поморийско езеро и с нея започнаха и интересните наблюдения в така ценната солена лагуна. Наред със засилената миграция на хиляди птици, придвижващи се на север към гнездовите си местообитания, започна и гнездовия сезон в езерото. Брачни игри, заемане на територия, вече мътещи птици и много песни – това представлява пролетната картина тук.
Детайли
гривеста рибарка
Апр. 19, 2021
Пътешествията на гривестите рибарки
С настъпването на пролетта продължава активната миграция и гривестите рибарки в Поморийско езеро се увеличават. Числеността на почиващите и хранещи се гривести рибарки варира значително в момента – от 30 до 200 индивида. През последната седмица сред множеството рибарки имахме шанса да видим и такива, маркирани в местната колония.
Детайли
Лиляна
Апр. 07, 2021
БФБ финансира дипломен проект за Поморийско езеро
Българска фондация Биоразнообразие финансира шест млади учени, чиито дипломни проекти ще бъдат подкрепени с до 1000 лв. Сред предложенията има теми, свързани с ефекта на климатичните промени върху конкретни видове и местообитания, както и такива изследващи екосистемните услуги в градска среда и токсичността на нефтените съединения.
Детайли
посещение
Окт. 05, 2020
Учебно посещение на експерти от Турция на Поморийско езеро
На 4 октомври се проведе обучително посещение за експерти от Турция на Поморийско езеро. Посещението беше в рамките на проект Eagles Beyond Borders № CB005.2.12.108, финансиран от програма Interreg-IPA CBC Bulgaria – Turkey и изпълняван от сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково и Association of Back to Nature – Турция. Организирано бе с цел запознаване представители на турските институции и НПО със защитените зони от НАТУРА 2000 и българския опит в опазване на царския орел и биоразнообразието като цяло.
Детайли