Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

Консултативен съвет
19.11.2021
Консултативният съвет категорично застава зад соленото бъдеще на Поморийско езеро
Днес в Поморие се проведе първата среща на Консултативния съвет за Поморийско езеро, в която се включи кметът на Община Поморие, директорът на РИОСВ Бургас, директорът на Института по обща и неорганична химия при БАН, представители на НПО (Зелени Балкани, БФБ, Граждани за Поморие, КСР Гларус), Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“, както и бизнеси, които ползват продукти от езерото - М-Поморийски солници ЕООД и Азимут 6000.
 
Детайли
фламинги
18.11.2021
Фламинги близо до брега на лагуната
Благодарение на камерата, инсталирана от Сдружение Зелени Балкани, както и информацията от доброволеца Lucien Depuydt бяха наблюдавани група фламинго, които и в момента позират на южния бряг на Поморийско езеро. 
Детайли
езерото
15.11.2021
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО
Българска фондация Биоразнообразие, заедно със Зелени Балкани, Поморийски солници и Тур дьо Валат вече повече от година работят за опазване на Поморийско езеро. Загрижеността ни за бъдещето на тази уникална лагуна ни кара да създадем Консултативен съвет за Поморийско езеро - неформална структура за обсъждане на решения за устойчивото управление на езерото. Основният фокус ще бъде взаимовръзката между природните и икономическите ценности на Поморийско езеро и Натура 2000 зоните, в които то попада. 
 
Детайли
рибарки
05.11.2021
Доклад за птиците в Поморийско езеро през 2021
Измина първата година от проект "Живот за Поморийската лагуна", в рамките на който екипът на Зелени Балкани провежда мониторинг на биоразнообразието в комплекса от защитени природни територии, за да следи ефектът от проектните дейности.
Детайли
бригада
07.09.2021
Ремонтиран е островът на гривестите рибарки пред Музея на солта
Вчера приключи 26-тата консервационна бригада на Поморийско езеро, организирана от сдружение „Зелени Балкани“. Пет работни дни 30 доброволци в най-различни възрастови групи, професии, държави и населени места, но обединени от общата кауза – любовта към природата, работиха здраво на брега на солената лагуна. Те посветиха време и усилия за опазването на редките видове и местообитания в Поморийско езеро като ремонтираха острова пред Музея на солта, на който гнезди колонията на гривестите рибарки.
 
Детайли
Calidris tenuirostris
07.09.2021
Нов вид за България открит на Поморийско езеро
Наблюдение на един изключително рядък вид - не само за Поморийско езеро и България, но и за цяла Европа: тънкоклюн брегобегач (Calidris tenuirostris) - гост от далечния изток на Азия! Благодарности на Nikolai Kolev за ценното наблюдение - първо за България - и фотографирането му!
Детайли
brigada
31.08.2021
Утре започва Природозащитна бригада „Поморийско езеро‘ 2021“
От 1-ви до 6-ти септември 2021 г. ще се проведе традиционната природозащитна бригада на Поморийско езеро, организирана от сдружение „Зелени Балкани“.
Всяка година по същото време на брега на солената лагуна край Поморие се събират десетки доброволци и природозащитници от страната, а преди години и от чужбина. 
 
Детайли
изложба
25.08.2021
Изложба в Посетителския център Поморийско езеро
В приятна церемония и в присъствието на фотографи и гости, на 19 август от 19:00 часа в Посетителски център "ЗМ Поморийско езеро” се проведе заключителният етап от фотографския конкурс "20 години Защитена местност Поморийско езеро”. 

 
Детайли
колония
21.08.2021
Очаквайте скоро Природозащитната бригада "Поморийско езеро 2021"
Традиционната консервационна бригада на Зелени Балкани в района на Поморийско езеро тази година ще се проведе от 1-ви до 6-ти септември като част от проект Живот за Поморийската лагуна, в който „Зелени Балкани“ си партнира с М-Поморийски солници ЕООД, Българска Фондация Биоразнообразие и биологична станция Тур дьо Валат, Франция.
Детайли
гривести рибарки
26.07.2021
Тихата лагуна – какво заплашва гнездящите птици в Поморийско езеро
Поморийско езеро е символът на град Поморие, а разнообразието от птици е най-голямото му богатство, наред с лечебната кал и морската сол – създаващи един цялостен взаимосвързан комплекс. Тук са установени 57 вида гнездящи птици, сред които емблематичните за езерото гривести, речни и малки рибарки; саблеклюните, кокилобегачите и други. Колонията от гривести рибарки, която гнезди върху изградените и поддържани от доброволците на СНЦ „Зелени Балкани” изкуствени острови, наброява над 1500 двойки и е най-голямата на Балканския полуостров и сред най-впечатляващите в Европа.
Детайли