Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000
Остров с гнездящи птици в Поморийско езеро
Поморийски солници
Поморийско езеро

Новини

Вилнюс
От 18 до 20 октомври в литовската столица Вилнюс се проведе международна среща за опазването на речната и малката рибарка, както и на други колониални видове птици, гнездящи по острови, в която участие взеха експерти от няколко страни – България, Беларус, Грузия, Чехия, Хърватия, Словакия, Полша и други.
conference
Дейностите на Зелени Балкани по проучване и опазване на птиците в Поморийско езеро в рамките на проект LIFE for Pomorie Lagoon, бяха представени на Международната конференция „One Health and Zoology“, която се проведе в периода 27-29 септември 2023 г. в гр. Хисаря.
бригада
На 31 август 2023 г. приключи изпълнението на проект "Опазване на Поморийската лагуна" финансиран от Програма LIFE на Европейската комисия. Докато подготвяме Краткия доклад за проекта (Layman report) ви представяме Консервационния план след приключването на проекта (After LIFE Conservation plan) и всички материали и доклади, създадени в рамките на проекта - вижте раздел МАТЕРИАЛИ
скулптура
Община Поморие и Българска фондация Биоразнообразие реализираха съвместен проект за популяризиране на един защитен вид водно конче - Тъмно смарагдово водно шило. За целта бе създадена скулптурна композиция на грациозното създание, включено в Червената книга на България. Изработката е по пластична композиция на Милчо Талев и изпълнение на скулптора Теодор Даскалов.
congres
Конгресът се проведе от 25 до 30 юни 2023 г. в Пафос, Кипър. Там 85 любители на водните кончета, включително природозащитници, докторанти и професори от 21 страни по света, имаха възможността да открият LIFE проекта за Поморийската лагуна, представен чрез постер, представящ състоянието на опазване на водното конче Тъмносмарагдово шило (Lestes macrostigma) в България.
avocet
С радост споделяме чудесната новина, че дванадесет двойки саблеклюни гнездят върху новата дървена платформа, която беше изградена по време на консервационната бригада през септември 2022 г. в рамките на проекта. През последните дни компания започнаха да им правят и няколко двойки речни рибарки. В допълнение на съседните три платформи има още 19 гнездящи двойки, с което общия им брой в тази част на лагуната е 31. 
награждаването
На 22 май в Посетителския център „Поморийско езеро“ бяха наградени участниците в младежкия конкурс на тема „Сладко или солено е бъдещето на Поморийско езеро?!“. Включиха се 110 участника с 94 творби. Вижте класирането ...

Поморийско езеро
Живот за Поморийската лагуна

Поморийското езеро е част от най-важния комплекс от влажни зони по българското Черноморие. То има голямо значение за Европа като рядък тип екосистема и място, където могат да се наблюдават 40% от всички европейски видове птици. Защитена зона от европейската екологична мрежа Натура 2000, национална защитена територия и Рамсарско място. 

Поморийско езеро и поморийските солници са символът на град Поморие, а разнообразието от птици е най-голямото им богатство, наред с лечебната кал и морската сол – създаващи един цялостен взаимосвързан комплекс. 
Целева Натура 2000 зона и карта на зоната
Целева Натура 2000 зона и карта на зоната
Виж още
Целеви местообитания и видове
Целеви местообитания и видове
Виж още

Партньори