Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000
Остров с гнездящи птици в Поморийско езеро
Поморийски солници
Поморийско езеро

Новини

награждаването
На 22 май в Посетителския център „Поморийско езеро“ бяха наградени участниците в младежкия конкурс на тема „Сладко или солено е бъдещето на Поморийско езеро?!“. Включиха се 110 участника с 94 творби. Вижте класирането ...
автор Мира-Йоана Кайтазка
Българска фондация Биоразнообразие, заедно със Зелени Балкани - партньори по проект „Живот за Поморийската лагуна“ организираха конкурс на тема „Сладко или солено е бъдещето на Поморийско езеро?“, за да научат какво мислят младите хора в цяла България за езерото и неговото бъдеще, а също и за да привлекат вниманието върху това прекрасно място и грижата за него. Включиха се 110 участника с 94 творби от цялата страна – Варна, Бургас, Нова Загора, Стамболийски, Сопот, Пазарджик, София, Дряново, Видин, Севлиево и разбира се най-много от Поморие и Ахелой.
 
EVOA center
Климатичните промени стават все по-важна и забележима част от живота ни и ако при нас в България все още не усещаме като че ли с такава сила новите предизвикателства и единствено страдаме, че няма достатъчно сняг или валежи, то в южните и средиземноморски страни все по-силно „усещат жегата“ в живота си. Още в края на април е 26 градуса, а дните с температура над 40 градуса се увеличават постоянно, липсва сладка вода, в летните месеци реките почти изчезват.
 
саблеклюни
Тази година астрономическата пролет съвпадна с пристигането на първите саблеклюни в Поморийската лагуна. При редовния мониторинг на 20 март бяха наблюдавани 15 птици на остров пред Музея на солта, възстановен по време на консервационната бригада през септември. Общо около 30 птици от вида бяха отчетени в лагуната.
пожар около езерото
По-малко от седмица след проведения втори Консултативен съвет за Поморийско езеро, на който дискутирахме проблемите на лагуната се сблъскахме с ново нарушение. Вчера проведохме редовния мониторинг на птиците и установихме опожарени площи от тръстиковите масиви в местност „Малък герен“ в западната част на лагуната.

Поморийско езеро
Живот за Поморийската лагуна

Поморийското езеро е част от най-важния комплекс от влажни зони по българското Черноморие. То има голямо значение за Европа като рядък тип екосистема и място, където могат да се наблюдават 40% от всички европейски видове птици. Защитена зона от европейската екологична мрежа Натура 2000, национална защитена територия и Рамсарско място. 

Поморийско езеро и поморийските солници са символът на град Поморие, а разнообразието от птици е най-голямото им богатство, наред с лечебната кал и морската сол – създаващи един цялостен взаимосвързан комплекс. 
Целева Натура 2000 зона и карта на зоната
Целева Натура 2000 зона и карта на зоната
Виж още
Целеви местообитания и видове
Целеви местообитания и видове
Виж още

Партньори