Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

постер

Как се управляват солници във Франция?

15.03.2023
Екип на сдружение „Зелени Балкани“ участва в международен семинар, организиран в рамките на проект LIFE Sallina, с над 150 участници. Срещата се проведе в началото на март във френския град Ла Бол, в съседство с прочутите солници в Геранд на атлантическо крайбрежие. Солниците в Геранд са известни със своята хилядолетна история, датиращи от желязната епоха. Методът на добив и събиране на солта не са се променили през времето, подобно на солниците в Поморийско езеро в България.

Проект LIFE Sallina представи успехите си за сериозно повишаване числеността на гнездящите двойки саблеклюни там (днес наброяват около 1000 двойки), благодарение на изградените над 160 изкуствени островчета за гнездене на птици в солниците. Всичко това се е случило с безрезервната подкрепа на солничарите и собствениците на солници, които сами изграждат повечето от островите.

Екипът на "Зелени Балкани" представи резултатите от дългогодишната си природозащитна дейност на Поморийско езеро за опазване на солената лагуна, нейните местообитания и видове чрез презентация и с постер. Участниците бяха запознати с дейностите по проект „Живот за Поморийската лагуна“ като се обърна специално внимание на проблемите, съпътстващи изпълнението на проекта и опазването на лагуната като цяло – липсата на сътрудничество от страна на държавните институции, както и незаинтересованост на частния сектор. Всичко това представлява сериозна заплаха за бъдещето на лагуната, нейните обитатели, а също и за солодобива в региона.

Силно се препоръчва на българските институции и солопроизводители да се запознаят с опита на френските си колеги. Сътрудничеството между отделните държавни институции, както и между институции и частен сектор (собственици на солници) във Франция е на много високо ниво. В рамките на проект LIFE Sallina са сключени над 250 споразумения със собственици на солници, което свидетелства за изграденото партньорство и сътрудничество.