Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

Ден на Натура 2000

21 май 2022 – ДЕН НА НАТУРА 2000 В ПОМОРИЙСКO ЕЗЕРО

16.05.2022
От няколко години на 21 май цяла Европа отбелязва Денят на Натура 2000 и затова и ние отново организираме специален празник в Поморие на брега на Поморийското езеро. Тази година програма LIFE, която финансира повече от 20 екологични проекта в България, включително и за Поморийско езеро (Живот за Поморийската лагуна) ще отбележи 30 години от създаването си, затова ще посветим празника на тази годишнина #LIFEis30.
 
Каним гражданите и гостите на Поморие на 21 май 2022 (събота) от 11 до 13 часа пред Посетителския център на Поморийско езеро, където ще имате възможност с тръби и бинокли да наблюдавате саблеклюни, кокилобегачи, лебеди, розово фламинго и много други видове.

В центъра ще се излъчва филмът „Лагуната на белите птици“, посветен на Поморийско езеро. Пред центъра ще има пъзели и различни игри с награди, свързани с важни за природата видове като прилепи, китоподобни и птици (царски орел, ловен сокол, белоглав и брадат лешояд, гривеста рибарка и малък корморан). А всички участници ще се запознаят отблизо с някои от видовете чрез реалистичните им макети на колегите от Зелени Балкани.
 
Поморийско езеро е защитена зона от европейската екологична мрежа Натура 2000. То е национална защитена територия и Рамсарско място. Както знаете в края на 2020 г. започнахме изпълнението на проект „Живот за Поморийската  лагуна“, който се осъществява от сдружение „Зелени Балкани“ в партньорство с „М-Поморийски солници“ ЕООД, Българска фондация Биоразнообразие и биологична станция „Tour du Valat“, Франция с подкрепата на програма LIFE на Европейския съюз. Проектът има уебсайт https://lifeforpomorielagoon.eu/, както и фейсбук страница Живот за Поморийската лагуна.
 
Повече информация за събитието следете във Фейсбук https://www.facebook.com/events/702590627693721