Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

Натура 2000

21 май - Ден на Натура 2000 в Поморийската лагуна

21.05.2021
Вече няколко години на 21 май цяла Европа отбелязва Деня на Натура 2000 и представя постиженията на мрежата и ползите, които тя предлага на нашето общество. Благодарение на този специален ден европейските граждани имаха възможността да научат за мрежата Натура 2000 и нейната роля за опазването на нашето споделено природно наследство.

Тази година имаме удоволствието да празнуваме Деня на Натура 2000 с учениците от 4 училища от Община Поморие, които ще посетят лагуната и ще се запознаят отблизо с нейните обитатели (НУ „Константин Величков" – с. Габерово, ОУ "Христо Ботев“ – с. Горица, ОУ "Св.св.Кирил и Методий" – с. Порой и СУ "Иван Вазов" - Поморие). Едночасовата програма на брега на Поморийско езеро ще включва беседа за лагуната, наблюдения на птици и кратка викторина с награди за децата. Вижте снимки от ветровития петъчен ден в Галерията.

Учениците ще могат да видят колонията на гривести рибарки в Поморийско езеро и надяваме се нейните гости, наблюдавани в последните дни - 23 птици от вида розово фламинго, които при последния мониторинг на птиците, провеждан в рамките на проект Живот за Поморийската лагуна изненадаха нашите орнитолози.
Фламингите си почиваха на острова пред Музея на солта, който е изграден с помощта на доброволци на "Зелени Балкани". Внасяйки колорит и красота, птиците от своя страна са се възползвали от спокойствието и тишината в района на лагуната.

Присъствието на розовото фламинго в Поморийско езеро и Бургаските езера отдавна вече не е изненада. До 2015 г. у нас се срещаха единични екземпляри, по всяка вероятност случайно долетели от колониите в Турция и Гърция. Оттогава неговата численост постоянно се увеличава и през декември 2020 г. са регистрирани невероятните 1290 екземпляра в Атанасовско езеро!

2021 г. е специална за природата и биологичното разнообразие. По-късно тази година се очаква 196 страни да се срещнат по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие в Китай и да приемат нова глобална рамка за защита и възстановяване на природата. Европейската комисия стартира нова Глобална коалиция за биологично разнообразие, #UnitedforBiodiversity, с която призовава всички световни национални паркове, защитени зони, ботанически и зоологически градини, аквариуми, изследователски центрове и университети, научни и природонаучни музеи да обединят усилията си и да говорят за природата преди тази решаваща международна среща.

Поморийското езеро е част от най-важния комплекс от влажни зони по българското Черноморие. То има голямо значение за Европа като рядък тип екосистема и място, където могат да се наблюдават 40% от всички европейски видове птици. В момента в него се изпълнява проект „Живот за Поморийската  лагуна“, който се осъществява от сдружение „Зелени Балкани“ в партньорство с „М-Поморийски солници“ ЕООД, Българска фондация Биоразнообразие и биологична станция „Tour du Valat“, Франция с подкрепата на програма LIFE на ЕС. Поморийско езеро е защитена зона от европейската екологична мрежа Натура 2000. То е национална защитена територия и Рамсарско място.