Новини

мониторинг

Хидробиоогичен мониторинг в езерото

Авг. 24, 2022
Днес експерти на БФБ проведоха физико-химичен мониторинг в Поморийско езеро. Това е необходимо за да бъде установено състоянието на екосистематата и ефектът от консервационните мерки, които се извършват в рамките на проекта. 
Физико-химичен мониторинг се провежда в рамките на проект Живот за Поморийската лагуна. Въпреки лошото време днес, експертите не се поколебаха да нагазят в езерото, за да вземат вода за пробите и да установят каква е солеността, наситеността с кислород и др. параметри.