Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

brigada

Утре започва Природозащитна бригада „Поморийско езеро‘ 2021“

31.08.2021
От 1-ви до 6-ти септември 2021 г. ще се проведе традиционната природозащитна бригада на Поморийско езеро, организирана от сдружение „Зелени Балкани“.

Всяка година по същото време на брега на солената лагуна край Поморие се събират десетки доброволци и природозащитници от страната, а преди години и от чужбина. Въпреки трудните условия и ограничителните мерки, породени от епидемичната ситуация, и тази година няма да направи изключение. Ентусиасти и любители на природата ще посветят време и усилия за опазването на редки видове и местообитания в Поморийско езеро.

По време на бригадата тази година ще бъде ремонтиран острова пред Музея на солта, на който гнездят гривестите рибарки – символът на Поморийско езеро. Припомняме, че този остров бе изграден именно с помощта и усилията на доброволци на сдружението, като това подпомогна завръщането на вида гривеста рибарка като гнездящ в езерото, а колонията му днес е най-голямата на Балканския полуостров.

По време на бригадата ще бъдат представени интересни презентации на участниците, за да се  запознаят със свършената досега работа в района на езерото и постигнатите резултати. Ще има обучение за първа помощ на диви птици, тъй като екипът на „Зелени Балкани“ управлява Спасителния център в Стара Загора и добре познава нуждите и изискванията за подобни грижи. Ще се представи инициативата „Европейски Зелен Пояс“, която БФБ и Зелени Балкани изпълняват в България. Комуникационният експерт на проекта ще представи екосистемните услуги, предоставяни от крайбрежните лагуни и др.

Лекцията на 2 септември от 17.00 часа в Посетителския център „Поморийско езеро“ ще е посветена на климатичните промени и доброволците ще научат повече за интересната тема „Климатични промени, зоонозни заболявания и прилепи“. Лектор ще бъде младата Ния Тошкова, зоолог в Националния природозащитен музей и посланик на БФБ по проект Climate Game on, реализиран с подкрепата на програма DEAR на ЕК.

По време на бригадата природолюбителите ще имат възможност да обменят опит, идеи и знания. За най-големите ентусиасти ще бъдат организирани и дейности като обход на плажната коса за изхвърлени на брега китоподобни бозайници и наблюдение на птиците в езерото и първи стъпки в идентифицирането на различните видове.

Природозащитната бригада е част от дейностите по проект LIFE19 NAT/BG/000804 „Живот за Поморийската лагуна“, финансиран от програма LIFE на ЕС. Повече за проекта на https://lifeforpomorielagoon.eu/, както и във фейсбук страницата Живот за Поморийската лагуна.