Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

гривести рибарки

Тихата лагуна – какво заплашва гнездящите птици в Поморийско езеро

26.07.2021
Поморийско езеро е символът на град Поморие, а разнообразието от птици е най-голямото му богатство, наред с лечебната кал и морската сол – създаващи един цялостен взаимосвързан комплекс. Тук са установени 57 вида гнездящи птици, сред които емблематичните за езерото гривести, речни и малки рибарки; саблеклюните, кокилобегачите и други. Колонията от гривести рибарки, която гнезди върху изградените и поддържани от доброволците на СНЦ „Зелени Балкани” изкуствени острови, наброява над 1500 двойки и е най-голямата на Балканския полуостров и сред най-впечатляващите в Европа.

Експертите на Зелени Балкани провеждат изследвания и събират ценни данни за състоянието на лагуната и нейните обитатели вече над 20 години. Сега в рамките на проект LIFE 19/NAT/BG/000804, който се изпълнява от 2020 година се провежда редовен мониторинг, но през последните месеци са събрани тревожни данни за гнездовия сезон през това лято.

Наблюдава се сериозен спад в гнездовата активност на повечето видове в лагуната, като по време на обходите по вътрешните диги, които традиционно са любимо място за гнездене на саблеклюни, кокилобегачи и други дъждосвирци, с отчитани стотици двойки през годините, тази година са регистрирани само единични гнезда. Тепърва експертите ни ще оценяват гнездовия успех като цяло в района на езерото, но засега данните са много тревожни.

Една от основните причини вероятно е наблюдаваната в световен мащаб тенденция за намаляване на числеността на популациите на дъждосвирцови птици, към които спадат и изброените по-горе видове. По последни данни на SHOREBIRD Conservation Society се наблюдава спад в числеността при над 50% от видовете, най-вече поради загуба на жизненоважни местообитания. Това именно инициира създаването на световна мрежа от доброволци, провеждащи регулярни преброявания на видовете дъждосвирцови птици и предоставящи данните си, които да послужат за по-ефективно опазване на тези елегантни птици. 

Драстичните климатични промени през последните години водят до промяна на ключови местообитания. Популациите на птиците трябва да се адаптират към тези промени, като изгледите им за успех в това при днешните условия с фрагментирани и увредени екосистеми не са никак оптимистични. Ролята на всички, които работят за опазването на природата е да осигурят мрежа от подходящи местообитания за дъждосвирцовите птици, както по време на гнездене, така и през периода на мигрирация. "Зелени Балкани" също участват в тази инициатива със свои експерти.

Свидетелство за споменатите проблеми в гнездовия успех тази година е стартиралата по-рано миграция, с наблюдавани първи ята мигриращи птици в Поморийско езеро още в края на юни.

Друга причина за това негативно въздействие несъмнено е човешкото влияние и безпокойството, което причиняват незаконните дейности в езерото – сърфиране, плуване, риболов с мрежи и други, върху които липсва всякакъв контрол от страна на отговорните за това институции (на снимката по-долу – сърфисти в ЗЗ Поморийско езеро).

Необходимо е регулярно провеждане на наблюдения и събиране на данни, за да действаме сега, преди да е станало твърде късно и да загубим пернатото богатство на едно от последните природни кътчета по нашето Черноморие – Поморийската лагуна.