Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

стридояди

Стридояди на новата дървена платформа

21.03.2023
С радост споделяме чудесната новина, че вчера наблюдавахме двойка стридояди върху новата дървена платформа, която беше изградена по време на консервационната бригада през септември 2022 г. в рамките на проекта.

Двойката демонстрира брачно поведение и защитаваше избраното от тях място срещу атаките на една сива врана. В съседство почиваха около 20 малки корморана върху една от старите дървени платформи.

Стридоядът е вид, който рядко гнезди в България и миналата година беше потвърдено успешното му размножаване в Поморийската лагуна. Една двойка успешно отгледа своите малки върху покрива на една от сградите в солниците. Като останалите видове, гнездящи директно на земята, те са изключително уязвими от хищници като лисици, чакали и бездомни кучета.