Новини

анимация

Сладко или солено е бъдещето на Поморийско езеро?

Март 18, 2022
Специална анимация са създали от екипа на проект "Живот за Поморийската лагуна", за да провокират интереса на местните хора към проблемите на Поморийско езеро и за да ги накарат да се замислят какво искат да е бъдещето му. 

Специално за Световния ден на влажните зони‘ 2022, БФБ реши да създаде кратка анимация за Рамсарското място като част от темата „Влажни зони за хората и природата“. 

Поморийското езеро е една от най-важните влажни зони по българското Черноморие. Има голямо значение за ЕС като рядък тип екосистема и като място, където могат да се наблюдават 40% от всички европейски видове птици. Добивът на морска сол в Поморийското езеро се практикува от хилядолетия и град Поморие постепенно се е превърнал в балнеолечебен курорт, благодарение на лечебните свойства на калта от Поморийското езеро и лугата - субпродукт от производството на морска сол.

Но през 2021 г. активните солници спряха да произвеждат морска сол. Средната соленост на водата, измерена в езерото през март 2021 г., е 13,63‰, а трябва да бъде около 30,98‰.

Хидрологичният режим на Поморийското езеро се определя от притока на морска вода чрез изкуствен открит канал, свързващ езерото с Черно море, се влияе от вливането на сладка вода в езерото и разрушаването на обходните канали, които събира цялата повърхностна вода.

Заедно с това замърсяването на водата, намалената соленост на водата и променената хранителна база за гнездящите птици в езерото са фактори, които влияят върху възможностите за поддържане на производството на сол. Образуването на лечебна кал е тясно свързано със солеността и липсата й ще окаже голямо влияние върху този важен икономически сектор - здравеопазването и СПА туризма. Традиционната слава на поморийската лечебна кал няма да бъде осигурена занапред. Гражданите на Поморие трябва да бъдат предупредени за бъдещето на езерото и за проблема с циркулацията на водата. Ето защо екипът на проекта се надява чрез тази кратка и разбираема анимация да повиши информираността на широката общественост в Поморие. 

Свържете се с нас, ако имате въпроси или предложения за бъдещето на Поморийско езеро. 

Тази анимация е нарисувана от Pavilion Studio и е осъществена с подкрепата на MedWet и OCB в рамките на проект Живот за Поморийската лагуна . Музиката е на Chris Haugen, Natural Light, а гласът на Ива Георгиева, БФБ.