Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

анимация

Сладко или солено е бъдещето на Поморийско езеро?

18.03.2022
Специална анимация са създали от екипа на проект "Живот за Поморийската лагуна", за да провокират интереса на местните хора към проблемите на Поморийско езеро и за да ги накарат да се замислят какво искат да е бъдещето му. 

Специално за Световния ден на влажните зони‘ 2022, БФБ реши да създаде кратка анимация за Рамсарското място като част от темата „Влажни зони за хората и природата“. 

Поморийското езеро е една от най-важните влажни зони по българското Черноморие. Има голямо значение за ЕС като рядък тип екосистема и като място, където могат да се наблюдават 40% от всички европейски видове птици. Добивът на морска сол в Поморийското езеро се практикува от хилядолетия и град Поморие постепенно се е превърнал в балнеолечебен курорт, благодарение на лечебните свойства на калта от Поморийското езеро и лугата - субпродукт от производството на морска сол.

Но през 2021 г. активните солници спряха да произвеждат морска сол. Средната соленост на водата, измерена в езерото през март 2021 г., е 13,63‰, а трябва да бъде около 30,98‰.

Хидрологичният режим на Поморийското езеро се определя от притока на морска вода чрез изкуствен открит канал, свързващ езерото с Черно море, се влияе от вливането на сладка вода в езерото и разрушаването на обходните канали, които събира цялата повърхностна вода.

Заедно с това замърсяването на водата, намалената соленост на водата и променената хранителна база за гнездящите птици в езерото са фактори, които влияят върху възможностите за поддържане на производството на сол. Образуването на лечебна кал е тясно свързано със солеността и липсата й ще окаже голямо влияние върху този важен икономически сектор - здравеопазването и СПА туризма. Традиционната слава на поморийската лечебна кал няма да бъде осигурена занапред. Гражданите на Поморие трябва да бъдат предупредени за бъдещето на езерото и за проблема с циркулацията на водата. Ето защо екипът на проекта се надява чрез тази кратка и разбираема анимация да повиши информираността на широката общественост в Поморие. 

Свържете се с нас, ако имате въпроси или предложения за бъдещето на Поморийско езеро. 

Тази анимация е нарисувана от Pavilion Studio и е осъществена с подкрепата на MedWet и OCB в рамките на проект Живот за Поморийската лагуна . Музиката е на Chris Haugen, Natural Light, а гласът на Ива Георгиева, БФБ.