Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

avocet

Саблеклюни гнездят на новата дървена платформа

24.05.2023
С радост споделяме чудесната новина, че дванадесет двойки саблеклюни гнездят върху новата дървена платформа, която беше изградена по време на консервационната бригада през септември 2022 г. в рамките на проекта. През последните дни компания започнаха да им правят и няколко двойки речни рибарки. В допълнение на съседните три платформи има още 19 гнездящи двойки, с което общия им брой в тази част на лагуната е 31.

В музейните солници и на възстановения остров пред Музея на солта бяха наблюдавани да гнездят още 33 двойки от този вид. Оценката на гнездовата популация в лагуната през настоящата година е за общо 70-80 двойки. Като останалите видове, гнездящи директно на земята, те са изключително уязвими от хищници като лисици, чакали и бездомни кучета. Поморийската лагуна е втората по значимост зона в България за гнезденето на вида, който е защитен на национално и международно ниво и за съжаление като повечето дъждосвирцови птици търпи сериозно намаление на световната популация именно поради загуба на местообитания.