Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

гривеста рибарка

Пътешествията на гривестите рибарки

19.04.2021
С настъпването на пролетта процеса на миграция продължава да е активен и гривестите рибарки (Sterna sandvicensis) на Поморийско езеро се увеличават, като числеността на почиващите и хранещи се гривести рибарки варира значително в момента – от 30 до 200 индивида. През последната седмица сред множеството рибарки имахме шанса да видим и такива маркирани в местната колония.

Една от тези рибарки е с пръстен САВ и беше наблюдавана на 15 април. Птицата е маркирана като новоизлюпена през 2010 г., след което е регистрирана на колчетата пред Посетителския център през юни и юли 2012 г. и за последно през юли и август 2014 г. Друга птица с мистериозна история е CDZ, която наблюдавахме на 17 април. Тя е излюпена през 2011 г., като от тогава е наблюдавана само веднъж през 2013 г. в местността Пода. Можем само да гадаем къде са прекарали тези 6-7 години птиците, дали са продължавали да идват в Поморийско езеро и къде гнездят. Но фактът, че след 11 години отново е тук, е потвърждение на ползата от усилията и положения труд в нашите дейности.

На колчетата пред Посетителския център на 17.4. пристигна и рибарката с пръстен CVD . Птицата е опръстенена през 2013 г. като новоизлюпена на Поморийско езеро. През май 2015 г. е наблюдавана в Каталуня, Испания - Виланова и ла Желтру. През май - юни 2018 и през април 2020 малката пътешественичка е била пред Посетителския център в Поморие. А през декември 2020 отново зимува в Каталуня - Паламос, Жирона.

Поморийско езеро е дом на една от най-големите колонии на гривести рибарки в Югоизточна Европа - защитени вид, който е емблематичен за солената Поморийска лагуна. Благодарение на дългогодишните усилия на доброволците на „Зелени Балкани“ за подобряване условията на гнездене на водолюбивите птици числеността на гнездящите двойки от 6 през 1996 г. надхвърлиха 2000 през 2013, 2015 и 2020 г.

Маркирането на млади гривести рибарки бе извършено за първи път в България на Поморийско езеро през 2010 г. и продължи през 2011, 2012 и 2013 г. За целия период на опръстеняването са маркирани общо 300 птици.