Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

саблеклюни

Първа пролет с първите саблеклюни

21.03.2023
Тази година астрономическата пролет съвпадна с пристигането на първите саблеклюни в Поморийската лагуна. При редовния мониторинг на 20 март бяха наблюдавани 15 птици на остров пред Музея на солта, възстановен по време на консервационната бригада през септември. Общо около 30 птици от вида бяха отчетени в лагуната.

Припомняме, че саблеклюнът е един от флаговите видове за солените лагуни, поради специфичните му екологични особености и тясна привързаност към солените водоеми, в които намира предпочитаната си храна от различни безгръбначни.

Поморийската лагуна е втората по значимост зона в България за гнезденето на вида, който е защитен на национално и международно ниво и за съжаление като повечето дъждосвирцови птици търпи сериозно намаление на световната популация именно поради загуба на местообитания.