Новини

бригада

Природозащитна бригада в помощ на Поморийско езеро

Септ. 05, 2022
За 27-ма година в началото на септември се провежда Природозащитна бригада на Поморийско езеро, организирана от сдружение „Зелени Балкани“. От 1 до 6 септември 25 доброволци от цялата страна помагат на обитателите на соленото езеро. Хора на различна възраст от Пловдив, София, Раднево, Мезек и Поморие работят за поддържането, възстановяването и укрепването на острова на гривестите рибарки. Друга част от доброволците изграждат дървена платформа, която ще служи за гнездене на рибарки и саблеклюни.
 
За доброволците има организирани и различни допълнителни събития като включване в мониторинга на птиците, както и хидрохимичния мониторинг, лекционна програма в Посетителския център на Поморийско езеро, както и запознаване с водните кончета, които също редовно се следят и изследват и са индикатор за състоянието на крайбрежното езеро.
 
Миналогодишната работа на доброволците даде много добри резултати, в следствие на което се е увеличила популацията на гривестите рибарки с 50% спрямо предишната година. Тройно се е увеличил броя на гнездещите саблеклюни. Така че и тази година очакванията на организаторите от проект „Живот за Поморийската лагуна“ остават много високи и заедно с бригадирите се надяват да създадат подходящи условия за увеличаване на броя на птиците, които избират Поморийско езеро за свой дом и оставане на потомство.
 
Природозащитна бригада „Поморийско езеро 2021“ се организира от „Зелени Балкани“ в рамките на проект „Живот за Поморийската лагуна“ (LIFE19 NAT/BG/000804), съ-финансиран от програма LIFE на ЕС.
Повече за проекта на https://lifeforpomorielagoon.eu/, както и във фейсбук страницата Живот за Поморийската лагуна.