Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

бригада

Приключи проект Опазване на Пoморийската лагуна

20.09.2023
На 31 август 2023 г. приключи изпълнението на проект "Опазване на Поморийската лагуна" финансиран от Програма LIFE на Европейската комисия. Докато подготвяме Краткия доклад за проекта (Layman report) ви представяме Консервационния план след приключването на проекта (After LIFE Conservation plan) и всички материали и доклади, създадени в рамките на проекта - вижте раздел МАТЕРИАЛИ