Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

пожар около езерото

Пожар в Поморийската лагуна!

21.03.2023
По-малко от седмица след проведения втори Консултативен съвет за Поморийско езеро, на който дискутирахме проблемите на лагуната се сблъскахме с ново нарушение. Вчера проведохме редовния мониторинг на птиците и установихме опожарени площи от тръстиковите масиви в местност „Малък герен“ в западната част на лагуната.

Районът е част от местообитанията на застрашения вид водно конче тъмно водно шило (Lestes macrostigma). Общата оценка на засегнатата площ е около 30 дка и е бил в непосредствена близост до разположените в съседство земеделски земи, които са основно лозя. По-интересно е, че са опожарени тръстиките и растителността по протежение на дренажния канал около земеделските земи по периферията на лагуната. Този дренажен канал е част от проектираното отвеждане на водите на р. Пазариолу до Черно море през Поморийската лагуна, предложено от Община Поморие.

Фактът, че е напълно сух в момента, докато вливането на реката в езерото продължава с пълна сила поражда сериозни съмнения в така предложеното техническо решение и дали то ще реши този проблем.