Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

остров

Подобряване на условията за гнездене на водолюбиви птици в Поморийската лагуна

10.07.2022
При проведената в края на миналото лято природозащитна бригада доброволци и служители на сдружението работиха по възстановяването на острови и платформи, които са основни гнездови местообитания на птиците в езерото. Благодарение на тези усилия през тази година отбелязваме значително подобряване на условията в защитената територия. Изкуственият остров, на който се разполага колонията на гривестите рибарки, който беше ремонтиран в рамките на природозащитната бригада, приютява през това лято над 1400 двойки, които вече излюпват своите малки. Това е увеличение с 50% спрямо миналата година.

Друго подобрение, което екипът ни отчита, е повишаване числеността на гнездящите в лагуната саблеклюни. Този вид е изключително привързан към солените лагуни и чувствителен към промени в условията на средата, като през последните години се наблюдаваше намаляване на популацията му в Поморийско езеро. С радост отбелязахме възстановяване на броя на гнездящите бройки, като тази година бяха над 90 в сравнение със само 36 отчетени през 2021 г.

Природозащитната бригада на Поморийско езеро ще се проведе и тази година през първата седмица на септември. А екипът ни продължава да работи за опазването на един от малкото останали по нашето крайбрежие природни оазиси.