Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

зам.кмета на Поморие

Очертава се трета година без солодобив в Поморийско езеро

16.03.2023
Всички заинтересовани страни, които се включиха във втората среща на Консултативния съвет за Поморийско езеро, се обединиха, че е важно да се възстанови солодобива в езерото, защото с това е свързано не само настоящето, но и бъдещето на Поморие. Трябва да бъде опазен този важен поминък за поморийци и да бъдат предприети спешни мерки за възстановяване на лагуната.

Срещата на Съвета започна с презентация на Лорена Сегура от френския институт за изследване на влажните зони – „Тур дьо Валат“, която представи резултатите от проучване „Мониторинг на социално-икономическото въздействие и екосистемните услуги на Поморийско езеро“.  Проведено в условия на Ковид пандемия в Поморие, то не можа да се осъществи изцяло лице в лице и се наложи част от отговорите да се съберат онлайн. 305 човека са отговорили на 16 въпроса, които оценяват какво е възприятието на хората за проблемите на езерото и за екосистемните услуги, които то предлага.

По отношение на проблемите като най-важни са оценени застрояването на бреговете на езерото и неспазване статута за опазване. Хората искат контрол върху достъпа до езерото, регулация на балнеолечението, екологично образование не само за гражданите, но и за посетителите, дори полицейски контрол. Изоставането на солодобива е най-големия проблем, което се отразява на качеството на калта. Липсва добро управление на зоната, което също води до проблеми.

Спас Узунов от БФБ представи състоянието на местообитанието крайбрежна лагуна 1150* (каквото е Поморийско езеро) като особено тревожно. Мониторингът на експертите го оценява като неблагоприятно – лошо и ако това продължи още 1-2 сезона ще доведе до трайна загуба на неговата площ. Ако тази хипотеза наистина се случи възстановяването на местообитанието ще бъде много трудно, продължително и скъпо, а от неговото качество зависи функционирането на екосистемата на Поморийско езеро.

Димитър Попов, ръководител на проект „Живот за Поморийската лагуна“ (LIFE19 NAT/BG/000804) сподели за нарушения хидрологичен режим и засипаното мочурище (4 ха) и южен отводнителен канал (в местността Крайчовия завой), което води до заустване на р. Пазариолу/Каменарска в Поморийско езеро, а оттам се намалява солеността и спира солодобивната дейност. Това е „горещата точка“, която е в основата на проблемите за водния режим на езерото. В сегашната ситуация оттук безпрепятствено навлизат голям обем сладки води, което предизвиква негативни реакции, подобно на „ефект на доминото“ в цялата екосистема.

Въпреки многобройните сигнали и проверки с различни институции в страната (БДЧР, РИОСВ-Бургас, ОПУ-Бургас (фирмата изпълнител на проекта за обходен път), Община Поморие, Поморийски солници ЕООД, Зелени Балкани и др.) е установено, че в следствие на засипването със значително количество земна маса е прекъснат отводнителния канал, отвеждащ р. Каменарска извън лагуната. Указан е срок за предприемане на действия и изземване на натрупаните земни маси  и отпадъци и оформяне на засегнатите площи, но резултат няма.

„След като се убедихме, че явно в България няма воля в институциите, случаят да бъде разрешен, повдигнахме въпросът на Европейско ниво и през ноември 2022 г. входирахме ЖАЛБА до Европейската комисия. През май очакваме проверка на място и се надяваме да бъдат предприети конкретни действия.“ – сподели Димитър Попов от „Зелени Балкани“

В края на срещата Лорена Сегура представи опита на Тур дьо Валат в управлението на блатата Вердиер -  част от биосферен резерват Камарг. Това са били частни рибарници, закупени от Тур дьо Валат през 2003 с идея да се възстановят традиционните влажни зони. Използвайки метода за въвличане на различните заинтересовани страни (ловци, риболовци, ползватели на пасища и любители на екотуризма) се създава мозайка от хабитати - пасища, зони за лов и рибарство, зони за отдих и спорт и успешно се възстановяват тези влажни зони.

В срещата на съвета се включиха и дебатираха представители на Община Поморие, РИОСВ Бургас, Областна администрация, М Поморийски солници ЕООД, Зелени Балкани, Българска фондация Биоразнообразие, студенти от Университет „Проф. Асен Златаров“, сдружение „Граждани за Поморие“ и др.

Срещата се проведе в Музея на солта, а след Съвета участниците посетиха и Посетителския център „Поморийско езеро“, където продължиха да обсъждат предизвикателствата пред тази територия. След което се посети и местността Крайчовия завой, където е засипването със земни маси на мочурището и където въпреки сушата в последните месеци – сладка вода продължава да навлиза в езерото.

Консултативният съвет се организира от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) в рамките на проект „Живот за Поморийската лагуна“ (LIFE19 NAT/BG/000804), съфинансиран от програма LIFE на ЕС. Повече за проекта на https://lifeforpomorielagoon.eu/, както и във фейсбук страницата Живот за Поморийската лагуна.

БФБ изказва своята благодарност на Община Поморие и на Историческия музей Поморие, който стопанисва Музея и центъра за гостоприемството и възможността на най-подходящото място да се обсъдят въпросите, касаещи Поморийската лагуна.