Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

колония

Очаквайте скоро Природозащитната бригада "Поморийско езеро 2021"

21.08.2021
Традиционната консервационна бригада на Зелени Балкани в района на Поморийско езеро тази година ще се проведе от 1-ви до 6-ти септември като част от проект Живот за Бургаската лагуна, в който „Зелени Балкани“ си партнира с М-Поморийски солници ЕООД, Българска Фондация Биоразнообразие и биологична станция Тур дьо Валат, Франция.

Стартът на бригадата ще бъде на 1 септември с пристигане и настаняване на участниците в Поморие. Тази година работата ще се състои в ремонтиране и насипване със субстрат на малкия остров пред посетителски център „Поморийско езеро“, който е частично разрушен от водата през зимата. Други дейности са: почистване от растителност на големия остров и укрепване на дървените платформи в езерото.

Осигуряваме инструменти и ръкавици за работа. Добре е всеки участник да подготви стари или работни дрехи, както и стари затворени обувки, с които може да нагазва във водата и калта на езерото. Работата се провежда основно в часовете до обяд, а следобедите са със свободна програма.

И тази година в прохладните часове екипът ще представя тематични презентации и обучения за всички желаещи по теми, свързани с опазването на природата, екосистемните услуги, . Всички участници ще имат възможност да наблюдават птиците в езерото с помощта на бинокли и зрителни тръби, да научат повече за дивия живот в Поморийската лагуна, особеностите на нейните местообитания и природозащитните дейности на Зелени Балкани за опазване и възстановяване на това уникално късче природа.


Ако желаете да станете част от Консервационна бригада „Поморийско езеро 2021“, свържете се с нас на следните контакти за допълнителна информация и записване: Димитър Попов - dpopov@greenbalkans.org, 0885108712