Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

бригада

Очаквайте скоро Консервационна бригада "Поморийско езеро 2022"

23.08.2022
В началото на септември се очаква традиционната консервационна бригада в района на Поморийско езеро, която се организира от Зелени Балкани в рамките на проект Живот за Поморийската лагуна. 

Стартът на бригадата ще бъде на 1-ви септември 2022 с пристигане и настаняване на участниците в град Поморие. Тази година работата ще се състои в ремонтиране и насипване със субстрат на малкия остров пред Посетителски център „Поморийско езеро“, укрепване на дървени платформи, почистване на бреговете от отпадъци, отстраняване на инвазивна растителност или растителността от големия остров в езерото и др.

Организаторите ще осигурят инструменти и ръкавици за работа, но всеки участник трябва да подготви работни дрехи, както и стари затворени обувки, с които може да гази във водата и калта на езерото. Работата се провежда основно в часовете до обяд, а следобедите са със свободна програма. И тази година в прохладните часове екипът ни ще представя тематични презентации и обучения за всички желаещи. Участниците ще имат възможност да наблюдават птиците в езерото с помощта на бинокли и зрителни тръби, да научат повече за дивия живот на Поморийската лагуна, особеностите на нейните местообитания и природозащитните дейности на Зелени Балкани за опазване и възстановяване на това уникално езеро.