Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

солници Червия

Обменно пътуване за екипа до Делтата на По и солници Червия

13.06.2022
Наш екип посети Италия за обемнно пътуване по теми, свързани със солници, водолюбиви птици и морски треви в района на делтата на река По, лагуната на Комакио и солниците в Червия. 

Представители на Зелени Балкани и Българска фондация Биоразнообрзие се срещнаха с експертите на проект LIFE TRANSFER (LIFE 19 NAT/IT/000264) - Seagrass transplantation for transitional Ecosystem Recovery, който се реализира в Италия, Испания и Гърция. Обсъдени бяха дейностите на двата проекта, които са насочени към опазване на Крайбрежни лагуни, но по различен начин. Докато при проект „Живот за Поморийската лагуна“, дейностите са насочени към възстановяване на хидрологичния режим на лагуната и подобряване на условията за гнездене на типичните видове птици, в проект LIFE TRANSFER се възстановяват типичните за местообитанието макрофити, като морска рупия и морски треви.

Особено полезна беше срещата с Грациано Карамори, ръководител на проект LIFE TRANSFER, който разясни много подробности, свързани с управлението на морските треви и бяха обменени опит и ноу-хау между българските и италианските експерти. .

Посетени бяха ключови зони, в които се реализират дейностите по проекта – отделните басейни на лагуната на Комакио в делтата на река, както и солниците в Червия – част от парка и едно от най-популярните места за посещения в региона. По време на обиколката имахме възможност да разговаряме с ръководителя на дейностите по солодобив там, който ни разведе  из комплекса и ни представи методите и техниката на работа, както и туристическите и търговски перспективи.

Наблюдавахме смесена колония от гривести, речни и белочели рибарки, тънкоклюни и малки черноглави чайки, която гнезди на изкуствен остров в района на пристанището на Равена. Въпреки високата растителност, която се развива върху острова, колонията се възползва отлично от островното местообитание. Като основен проблем беше посочена увеличаващата се популация на жълтокраки чайки, както и стръмните брегове на острова, които са опасни за малките на рибарките и чайките.