Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

Vanellus leucurus

Нов вид птица на Поморийско езеро – белоопашата калугерица

07.05.2022

При последния мониторинг на птиците в Поморийската лагуна с радост може да споделим, че наблюдавахме още един нов вид за района – белоопашата калугерица (Vanellus leucurus). Видът гнезди основно в Иран, Ирак и Южна Русия, като в България до момента са регистрирани под 10 наблюдения общо за този вид. Интересно е да се отбележи, че тази година видът беше наблюдаван по нашето крайбрежие от най-южния (Силистар) до най-северния му край (Шабленска тузла). Тази пролет беше регистрирано и първо наблюдение в съседна Сърбия.