Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

Вилнюс

Наш екип участва в международна среща за опазване на рибарките в Литва

25.10.2023
От 18 до 20 октомври в литовската столица Вилнюс се проведе международна среща за опазването на речната и малката рибарка, както и на други колониални видове птици, гнездящи по острови, в която участие взеха експерти от няколко страни – България, Беларус, Грузия, Чехия, Хърватия, Словакия, Полша и други.

Срещата започна със семинар „Опазване на гнездящите на острови видове птици: Предизвикателства и най-добри практики“, като фокусът беше върху предизвикателствата пред опазването на рибарките и други видове птици. Обсъдиха се Телеметрични технологии за опазване на гнездящите водолюбиви птици и бяха представени нови разработки в областта и резултатите от тяхното приложение. Друга важна тема, която беше засегната, беше сътрудничеството между индустрията и природозащитата.

Екипът на "Зелени Балкани" запозна международната аудитория с дейностите по възстановяване на местообитания на гнездящи птици в Поморийско езеро – изграждане на острови и поставяне на дървени платформи за гнездене на гривеста, речна и малка рибарки, саблеклюн, кокилобегач и други. Представени бяха и резултатите от наскоро приключилия LIFE проект „Живот за Поморийската лагуна“, който включва дейности като ремонтиране на острова, приютяващ колонията на гривестите рибарки, изграждане на дървени платформи за гнездене на речни рибарки и саблеклюни, подобряване на хидрологичния режим на езерото и възстановяване на местоибитания.

По време на теренната обиколка на участниците бяха представени резултатите от проект LIFE TERNS на Литовското орнитологично дружество. Организирано беше посещение на изкуствените острови в река Неман, изградени по време на проекта и приютяващи стотици гнездящи рибарки и чайки през лятото. Колеги от различни страни споделиха интересни факти и нови данни за навиците на гнездящите водолюбиви птици. А необятната красота на литовските влажни гори припомни на всички, че природата няма граници и днес повече от всякога е необходимо да обединим усилия за нейното опазване.