Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

Лиляна

БФБ финансира дипломен проект за Поморийско езеро

07.04.2021
Българска фондация Биоразнообразие финансира шест млади учени, чиито дипломни проекти ще бъдат подкрепени с до 1000 лв. Сред предложенията има теми, свързани с ефекта на климатичните промени върху конкретни видове и местообитания, както и такива изследващи екосистемните услуги в градска среда и токсичността на
нефтените съединения.

Един от подкрепените проекти е този на Лиляна Василева, която ще работи на Поморийско езеро. Известно ни е, че мигриращите птици спират в отделни точки по пътя си по време на миграция, за да възстановят силите си и да се хранят. Тези процеси са ясни и видими във влажните зони, които птиците посещават, и тяхната периферия.

Знаем ли обаче каква част от времето си през деня птиците отделят за хранене? Познаваме ли другите дейности, които извършват, освен да задоволят енергийните си нужди? А влияят ли метеорологичните условия на тяхното поведение в този период от живота им?

На тези и други свързани въпроси ще се опитаме да отговори Лиляна Василева, наблюдавайки, записвайки и анализирайки поведението на забележителните дъждосвирцови птици, които спират в близост до Поморийското езеро по време на пролетната и есенната си миграция.

Тя ще използва видеонаблюдение и анализ на хранителните им ресурси; ще търси влиянието на температурата, вятъра, морското вълнение и валежите върху тяхната активност.

Шест дипломни проекта ще бъдат подпомогнати финансово през тази година по проект Climate game on на Българска фондация Биоразнообразие. 
#gameon #climategame #climategameon #youngambassadors