Новини

Лиляна

БФБ финансира дипломен проект за Поморийско езеро

Апр. 07, 2021
Българска фондация Биоразнообразие финансира шест млади учени, чиито дипломни проекти ще бъдат подкрепени с до 1000 лв. Сред предложенията има теми, свързани с ефекта на климатичните промени върху конкретни видове и местообитания, както и такива изследващи екосистемните услуги в градска среда и токсичността на
нефтените съединения.

Един от подкрепените проекти е този на Лиляна Василева, която ще работи на Поморийско езеро. Известно ни е, че мигриращите птици спират в отделни точки по пътя си по време на миграция, за да възстановят силите си и да се хранят. Тези процеси са ясни и видими във влажните зони, които птиците посещават, и тяхната периферия.

Знаем ли обаче каква част от времето си през деня птиците отделят за хранене? Познаваме ли другите дейности, които извършват, освен да задоволят енергийните си нужди? А влияят ли метеорологичните условия на тяхното поведение в този период от живота им?

На тези и други свързани въпроси ще се опитаме да отговори Лиляна Василева, наблюдавайки, записвайки и анализирайки поведението на забележителните дъждосвирцови птици, които спират в близост до Поморийското езеро по време на пролетната и есенната си миграция.

Тя ще използва видеонаблюдение и анализ на хранителните им ресурси; ще търси влиянието на температурата, вятъра, морското вълнение и валежите върху тяхната активност.

Шест дипломни проекта ще бъдат подпомогнати финансово през тази година по проект Climate game on на Българска фондация Биоразнообразие. 
#gameon #climategame #climategameon #youngambassadors