Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

среща

Международна LIFE среща за иновативни подходи в управлението на крайбрежни влажни зони

18.10.2022
На 12 и 13 октомври 2022 г., в Бургас се проведе Международна LIFE среща за иновативни подходи в управлението на крайбрежни влажни зони. Събитието се проведе в хибриден формат и събра експерти от цяла Европа. Домакин на събитието бе проект Лагуната на живота / LIFE17 NAT/BG/000558, който е фокусиран върху поддържането на симбиозата човек-езеро в Атанасовско езеро в полза на видовете и местообитанията от европейско значение.

Сред участниците беше и екип на Зелени Балкани, който представи текущия проект LIFE19 NAT/BG/000804 "Живот за Поморийската лагуна" и над 25-годишната работа на сдружението за опазването на влажната зона. В съответствие с темата на панелна сесия 1: Управление на крайбрежните влажни зони и междусекторно сътрудничество, акцентът на презентацията бяха партньорствата и сътрудничествата през годините, както и проблеми свързани с опазването на Поморийската лагуна породени от липса на междусекторно сътрудничество от отговорните институции. Резултат от последното е нарушения хидрологичен режим при изграждането на обходния път на Поморие и последващото спиране на работа от най-старите солници в България.

Поморийско езеро беше представено и в панелна сесия 3: Социално-икономическата стойност на крайбрежните влажни зони в рамките на презентацията на Станимира Делева от БФБ насочена към отговорни дейности на открито в Бургаските влажни зони. За съжаление Поморийската лагуна намери място чрез един друг дългосрочен проблем, а именно нарушенията на режима на защитената зона чрез практикуване на водни спортове (кайт и уинд сърф). Беше обменен опит с колеги от Черна гора, Италия, Франция и Гърция, където са предприети различни действия за опазване на крайбрежните влажни зони.
След срещата, Поморийско езеро беше посетено и от представител на проект LIFE17 NAT/FR/000519 LIFE SALLINA, който опазва солници и крайбрежни лагуни по френското атлантическо крайбрежие в долината на Лоара. Сред целевите за опазване видове на проекта са саблеклюнът, речната рибарка, както и водното конче тъмно водно шило (Lestes macrostigma), които са целеви и за проект Живот за Поморийската лагуна.