Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

Консултативен съвет

Консултативният съвет категорично застава зад соленото бъдеще на Поморийско езеро

19.11.2021
Днес в Поморие се проведе първата среща на Консултативния съвет за Поморийско езеро, в която се включи кметът на Община Поморие, директорът на РИОСВ Бургас, директорът на Института по обща и неорганична химия при БАН, представители на НПО (Зелени Балкани, БФБ, Граждани за Поморие, КСР Гларус), Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“, както и бизнеси, които ползват продукти от езерото - М-Поморийски солници ЕООД и Азимут 6000.
 
Както подчерта кметът на Поморие, езерото е важно не само за града, но и за държавата, защото то осигурява поминък, сол, луга, калолечение. Но днес е от голямо значение да се намеси държавата, за да се решат най-наболелите проблеми, свързани с отвеждането на сладките води от езерото и казусът канал „Поморийско езеро – Черно море“. За съжаление от Областна управа Бургас не можаха да се включат в срещата, но по-късно заявиха готовност да съдействат и да помогнат за решаване на проблемите.    
                                                                            
Осигуряването на извеждането на сладките води от Поморийско езеро е най-важният проблем, който трябва спешно да бъде решен, ако искаме оттук да се вади сол, калта да запази лечебните си свойства и Поморие да продължи да бъде курорт с национално СПА значение. „Поморийско езеро ще умре! То не бива да става сладководно.“ – заяви доц. Тепавичарова от БАН, които извършват редовен мониторинг на водите му. В последните години солодобивът драстично е намалял (от 12 000 на 4 000 тона), а през 2021 г. не бе изваден нито тон сол, заради ниската рентабилност.
 
Участниците изведоха нуждата от създаване на платформа за комуникация между заинтересованите страни, чрез която да се предлагат решения за езерото извън срещите на Съвета и която да може да се ползва от гражданите.
 
Консултативният съвет е неформална структура, но всички поканени заявиха желанието си да участват в срещите му веднъж годишно, a при необходимост да се свикват и допълнителни. Съставът му е отворен за допълнителни членове, които ще обсъждат и ще дават препоръки за подобряване на условията и увеличаване на ползите от езерото за местното население и за обществеността.

Подробен материал за Консултативния съвет може да откриете в раздел Партньори. 

 
Консултативният съвет се организира от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) в рамките на проект „Живот за Поморийската лагуна“ (LIFE19 NAT/BG/000804), съфинансиран от програма LIFE на ЕС. Повече за проекта на https://lifeforpomorielagoon.eu/, както и във фейсбук страницата Живот за Поморийската лагуна.