Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

syweta

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО

08.03.2023
Имаме удоволствието да ви поканим на втората среща на Консултативния съвет за Поморийско езеро, който създадохме в края на 2021 г. в Поморие. Благодарение на съдействието на Община Поморие срещата ще се проведе на най-подходящото място в града – в Музея на солта. Очакваме ви на 15 март (сряда) от 10.00 часа. Темата на срещата е „Предизвикателства пред Поморийско езеро и въвличане на заинтересованите страни“.

Консултативният съвет е неформална структура, който се среща веднъж годишно и има консултативна роля за устойчивото управление на езерото и препоръки за подобряване на условията и увеличаване на ползите от езерото за местното население и за общността. Основният фокус е връзката между природните и икономическите ценности на Поморийско езеро и Натура 2000 зоните, в които то попада.

Предизвикателствата пред езерото продължават и в момента, затова за нас е важно да обсъдим бъдещето на езерото, свързано с намалената соленост на водите и празните басейни, спрения солодобив, който поддържа процеса на образуване на лечебна кал, промяната на видовия състав в лагуната и др. Бихме искали да ви представим какво сме предприели в рамките на нашия LIFE проект „Живот за Поморийската лагуна“, както и да научим мнението на всички участници. Срещата ще бъде с продължителност 2 часа.

Членове на съвета са представители на държавната и местна власт като Община Поморие,  Областна администрация Бургас, РИОСВ Бургас, научни, обществени и екологични организации, както и бизнеса в лицето на хотелите и санаториума в Поморие, които ползват продукти от езерото, Поморийски солници ЕООД,  земеделски производители и др.

Специално за Съвета ще присъства г-жа Лорена Сегура от френския институт за изследване на влажните зони – „Тур дьо Валат“,  която ще представи резултатите от проучване, което проведохме в района на Поморие и онлайн - „Мониторинг на социално-икономическото въздействие и екосистемните услуги“. Тя ще сподели и опита на Тур дьо Валат за въвличане на различни заинтересовани страни в опазването на ценни влажни зони.
Консултативният съвет се организира от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) в рамките на проект „Живот за Поморийската лагуна“ (LIFE19 NAT/BG/000804), съфинансиран от програма LIFE на ЕС. Повече за проекта на https://lifeforpomorielagoon.eu/, както и във фейсбук страницата Живот за Поморийската лагуна.