Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

Конференция

Живот за Поморийската лагуна на 4-та конференция за Адриатическия миграционен път

03.05.2022
От 25-ти до 29-ти април 2022 г., в Задар, Хърватия се проведе 4-та конференция за Адриатическия миграционен път на птиците. Събитието събра природозащитници от цяла Европа - 73 участници, които обмениха идеи, представиха данни, обсъдиха заплахите и вариантите за намиране на решения. Сред участниците беше и екип на Зелени Балкани, който представи проекта LIFE19 NAT/BG/000804 "Живот за Поморийската лагуна" и работата ни за опазването ѝ.

Беше обменен опит с колеги от Хърватия, Черна гора, Албания, където също има солници и подобни местообитания. Важен опит беше обменен с колегите от Черна гора, чиято дългогодишна кампания за опазването на солниците в Улцин завърши успешно с обявяването им за защитена територия. По този начин са били блокирани плановете за пълното унищожаване чрез застрояване на това важно за птиците и природата място. Това е особено важно за нас, предвид голямата вероятност подобна кампания да е необходима и за спасяването на Поморийските солници, които са ключови за функционирането на езерната екосистема като солена лагуна.

През втория ден на Конференцията участниците имаха възможност да посетят солниците на остров Паг - влажна зона, която подобно на Поморийско езеро, съчетава природно богатство и традиционен поминък и представлява важно място за почивка на птиците по време на миграция, а също и като място за гнездене за някои от тях.

Адриатическият миграционен път по протежение на Западните Балкани е един от основните миграционни маршрути, по които два пъти годишно мигриращите птици, гнездящи в Европа, летят до Африка и се връщат в Европа. Смъртността по този миграционен път е много висока, като причините за това са разнообразни - бракониерство; токов удар от необезопасени електрически стълбове или директни сблъсъци в електропроводите; отравяне с олово, поради все още масовото използване на оловни боеприпаси в лова; използването на отровни примамки за незаконно убиване на диви животни. Беше даден и печалният пример от България с отравянето по този начин на четири черни лешояда, включително и първото диво излюпено малко.