Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

conference

„Живот за Поморийската лагуна“ на международната конференция „One Health and Zoology“

02.10.2023
Дейностите на Зелени Балкани по проучване и опазване на птиците в Поморийско езеро в рамките на проект LIFE for Pomorie Lagoon, бяха представени на Международната конференция „One Health and Zoology“, която се проведе в периода 27-29 септември 2023 г. в гр. Хисаря. Под формата на постер бяха представени резултатите от осъществените проучвания на гнездящите видове птици, обект на опазване в ЗЗ Поморийско езеро и въздействието от осъществените природозащитни дейности в рамките на проект LIFE19 NAT/BG/000804 "Живот за Поморийската лагуна".

One Health е интегриран, обединяващ подход в екологията, който цели устойчиво балансиране и оптимизиране на здравето на хора, животни и екосистеми. Основната идея е, че за здраво общество е необходима здрава околна среда, биоразнообразие и екосистеми, функциониращи балансирано и устойчиво, а темата е особено актуална днес пред настъпващите климатични промени. Форумът предостави възможност на научни изследователи, университетски преподаватели, студенти, зоолози, еколози, ветеринарни лекари, епидемиолози, микробиолози, вирусолози и други експерти да представят научни резултати и да обменят опит и идеи.