Новини

щъркели

Есенна миграция на Поморийско езеро

Септ. 01, 2022
На прага на тазгодишната консервационна бригада на Поморийско езеро есенната миграция на птиците е в разгара си. Водите на езерото са пълни с уморени от дългия прелет индивиди от разнообразни видове, които намират храна и подслон в пределите на прекрасната лагуна. Това е периодът, в който обичайно се отчита най-голямо разнообразие от дъждосвирци – крайбрежни бекаси, морски и речни дъждосвирци, водобегачи, брегобегачи, множество речни и малки черноглави чайки, кокилобегачи и саблеклюни.

Езерото буквално ври от пера и глъч. За това допринася и сравнително сухото лято, което е причина за ниското ниво на водата в басейните на езерото, което от своя страна, наподобявайки приливно-отливните зони по океанските крайбрежия, е идеална среда за повечето от мигриращите водолюбиви видове птици.
В момента е в разгара си и миграцията на реещите се птици и многохилядни ята от щъркели запълват небето над лагуната ежедневно. Заедно с тях на юг си отиват и хищните птици, така че интересните наблюдения тепърва предстоят. По време на последния мониторинг на езерото от нашите специалисти бяха регистрирани ята от общо над 8000 щъркела.

Други по-интересни видове бяха – голям (Numenius arquata) и малък свирец (Numenius phaeopus), множество малки горски водобегачи (Tringa glareola), черноопашат (Limosa limosa) и пъстроопашат крайбрежен бекас (Limosa laponica), стридояди (Haematopus ostralegus), камъкообръщачи (Arenaria interpres), блестящи ибиси (Plegadis falcinellus), лопатарки (Platalea leucorodia) и много други.

Очакваме през следващите дни потокът от птици на юг да се засили, тъй като миграционният процес е в разгара си. Очакваме и много нови и интересни видове да прелетят над езерото. Затова, ако обичате птиците и природата, ако желаете да прекарате няколко дни, изпълнени с миграция, луга, пера и птича врява, помагайки за възстановяването на местообитанията на птиците в солената лагуна на Поморие, съчетайте полезното с приятното и заповядайте на Консервационна бригада Поморийско езеро 2022! Очакваме ви!