Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Екип на проекта

екипа
екипа

Зелени Балкани

 • Ръководител на проекта Димитър Попов
 • Технически асистент Ирина Кирова
 • Експерт Биоразнообразие Галина Мешкова

Българска фондация Биоразнообразие

 • Координатор Дияна Костовска
 • Изпълнителен директор Румяна Иванова
 • Експерт местообитания Спас Узунов
 • ГИС експерт Надя Павлова
 • Комуникатор Радостина Ценова
 • Екосистемни услуги Вероника Фердинандова
 • Технически сътрудник Ваня Георгиева

Поморийски солници

 • Координатор Стефка Полонова
 • Изпълнителен директор Йорданка Димова
 • Счетоводител Мария Николова

Tour du Valat

 • Координатор Philippe Lambret
 • Социално-икономически експерт Lisa Ernoul / Lorena Segura-Champagnon
 • Ръководител на счетоводството Jean-Claude Pic
 • Счетоводител Kamel Elbachir