Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

рибарки

Доклад за птиците в Поморийско езеро през 2021

05.11.2021
Измина първата година от проект "Живот за Поморийската лагуна", в рамките на който екипът на Зелени Балкани провежда мониторинг на биоразнообразието в комплекса от защитени природни територии, за да следи ефектът от проектните дейности. По време на мониторинга са събирани данни за числеността, разпространението и сезонното разпределение на видовете птици (основно водолюбивите), състоянието на хабитатите и хидрологичните характеристики на езерото и е анализиран ефектът от дейностите, осъществени в рамките на консервационния проект. 

Обобщените резултати показват, че в рамките на една година екипът ни е направил над 30 посещения на езерото, регистрирани са общо 119 вида птици, включително и два нови за лагуната вида – тънкоклюн брегобегач и малка дропла. Интересни истории „разказват“  опръстенените видове, които са наблюдавани - гривести рибарки, речни рибарки, саблеклюни и др., някои от които са опръстенени като новоизлюпени от експерти на Зелени Балкани преди повече от 10 години.

Още любопитни резултати и полезни данни може да прочетете в доклада от проучването, прикачен по-долу.
BASELINE FIELD SURVEY REPORT LIFE19 3.73 MB (pdf) Свали