Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

лебеди с малките

Гнездовият сезон в Поморийската лагуна е в разгара си

10.05.2022
По време на редовно провеждания мониторинг на птиците на Поморийско езеро екипът ни отчете, че гнездови сезон 2022 е в разгара си! Характерните и емблематични за лагуната видове – саблеклюн, кокилобегач, гривеста рибарка, ням лебед и др. – са вече тук и са заели колониите и гнездата си, някои от тях мътят снесените си яйца, а при други са се излюпили първите малки. Двете двойки неми лебеди, например, бяха забелязани със съответно осем и пет малки, което е по-голям успех от миналата година, когато повечето им яйца бяха изядени от хищници.

Можем да отбележим като известен успех загнездването на саблеклюните на ремонтирания по време на доброволческата бригада остров, организирана в рамките на проект „Живот за Поморийската лагуна“. Повишаването на нивото на водата в езерото, причина за което е нарушения хидрологичен режим, беше довело до свиване на площта на острова и заливането му с вода. Това в съчетание с климатичните фактори доведе до влошаване на състоянието му и занижаване числеността на гнездящите двойки саблеклюни. С радост забелязваме, че благодарение на усилията на доброволците на Зелени Балкани и екипа на проекта тази година се наблюдават повече гнездящи двойки от този вид – засега са регистрирани 93 двойки и повечето от половината от тях са на ремонтирания остров.

Островът е важен и за друг емблематичен за езерото вид – гривестата рибарка. Шумната колония на този симпатичен вид е вече на острова, като се увеличава с всеки изминал ден. Птиците заемат местата си в колонията, ухажват се, а някои от тях вече мътят яйцата си. Пристигат и първите речни рибарки, които ще заемат места сред колонията на гривестите, с което ще допълнят шумната компания на Поморийската лагуна.

Забелязват се и вече готовите гнезда на кокилобегачите по брега на езерото. Тези дългокраки симпатяги и техните „кратерчета“  от кал и водорасли са едни от най-уязвимите птици от набези на бездомни кучета, котки, чакали и други хищници. Опасност за тях представляват и недобросъвестните посетители, които ходейки по брега, могат да застрашат гнездата или малките им.