Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

Поморие

Албанска група на посещение в Поморийско езеро

14.03.2022
На 11 март 2022 г. група от албанската организация PPNEA - Дружеството за защита и опазване на природната среда в Албания, Регионалната администрация на защитена местност Вльора и Солниците AlbSale посети Поморийско езеро. 

Ръководителят на проект "Живот за Поморийската лагуна" представи подробно работата на партньорите по проекта - Зелени Балкани, Поморийски солници, БФБ и Тур дьо Валат в района на Поморийско езеро. Споделен бе опитът на българските организации да управляват крайбрежни влажни зони и да опазват многобройното птиче разнобразие в лагуната. 

Срещата се проведе в Посетителския център на Поморийско езеро, след което участниците имаха възможност да посетят самото езеро и наблюдават обитателите му в момента. Особено впечатляваща бе близката среща с две видри, които ловуваха в района.